Deratyzacja

Deratyzacja jest to zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów.

Gryzonie związane z człowiekiem wyrządzają znaczne straty żywności. Codziennie na świecie przybywa około 3,5 mln szczurów, z których każdy zjada dziennie 20 g pożywienia, wydala 20 grudek kału i pozostawia w żywności 16 ml moczu, zanieczyszczając około 30 kg produktu. Sto szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów je tyle, ile jeden człowiek. W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia tam, gdzie żeruje, ponad 10.000 grudek kału i prawie 2 litry moczu. Gryzonie gryzą napotkane przeszkody ostrymi siekaczami, pokrytymi emalią twardą jak stal (5,5 w skali Moh a). Szczur wędrowny gryzie z naciskiem 1.700 kg/cm2 i szybkością 1,5-6 ugryzień na sekundę. Gryzonie uszkadzają więc konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. W wyniku ich działalności powstają pożary pomieszczeń lub przechowywane produkty są zalewane wodą wydostającą się z uszkodzonych przewodów wodociągowych. Gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 60 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą, leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy, dżumę, włośnicę. W wielu krajach, importowane produkty żywnościowe są badane, czy były produkowane w obecności gryzoni. Produkty są zwracane eksporterom, jeśli stwierdzi się np. trzy włoski z sierści szczura w 100 g czekolady, albo jeden włos szczura w 50 g mąki pszennej.

Firma DDD Jerzego Króla stosuje integrowane metody zwalczania gryzoni (IPM), łącząc w sposób skoordynowany istniejące środki i sposoby niszczenia szkodników w logiczną układankę. Zapobiegamy przedostaniu się gryzoni do pomieszczeń zakładu, aby w nich nie znalazły kryjówek i miejsc do rozrodu. Na terenie zakładu używamy tylko te rodentycydy, które są bezpieczne i zarejestrowane. Stosujemy antykoagulanty drugiej generacji, najnowocześniejsze środki gryzoniobójcze działające z opóźnieniem dzięki czemu szkodniki nie nabywają nieufności do trucizny. Preparaty te posiadają właściwości wabiące, powlekane są substancjami wodoodpornymi. Zawierają środki mumifikujące niwelujące przykry zapach działając wysuszająco na padłe gryzonie. W swoim składzie zawierają również bitrex lub gormax substancje o wyjątkowo gorzkim smaku zabezpieczającym przed przypadkowym spożyciem przez człowieka, a nie wyczuwanym jako przykry przez gryzonie. Człowieka chroni również możliwość zastosowania odtrutki (witamina K1). W miejscach w których zastosowanie trutki jest niemożliwe, zastępujemy ją pułapkami i żywołapkami.Monitorujemy aktywność gryzoni przy każdorazowym sprawdzaniu karmników deratyzacyjnych, notując dane w odpowiednich dokumentach. Nasi pracownicy przeprowadzają deratyzację w sposób bezpieczny dla personelu zakładu i gwarantują, że produkty lub opakowania nigdy nie zostaną zanieczyszczone stosowanymi rodentycydami, co jest wymogiem systemu HACCP. Zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Ustawa ta nakłada na właścicieli posesji obowiązek stałej walki z gryzoniami. Zwalczanie gryzoni jest więc obowiązkowe. Należy pamiętać, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu gryzoni niż je zwalczać.

Przeprowadzamy zabiegi deratyzacji:

 • w zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
 • w zakładach przetwórstwa rolno - spożywczego,
 • w fermach drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych,
 • w magazynach zbożowych i młynach,
 • w zakładach komunalnych i sieci mediów miejskich,
 • w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • w szkołach i przedszkolach,
 • w placówkach służby zdrowia,
 • w zakładach gastronomicznych i żywienia zbiorowego,
 • w sklepach i hurtowniach,
 • w ośrodkach sportowych i wczasowych,
 • w hotelach i pensjonatach,
 • w piekarniach i cukierniach,
 • w obiektach użyteczności publicznej,
 • na terenach zielonych (tępienie komarów, meszek, os, szerszeni, itp.),
 • u osób prywatnych.

Zapraszamy do współpracy!