Dezynfekcja

Dezynfekcja czyli odkażanie jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterie, wirusy, riketsje) i ich form przetrwalnikowych, w celu zapobiegania zakażeniu. Zanim rozpoczniemy dezynfekcje musimy zadbać o czystość czyli mycie, czyszczenie (sanityzacja). Dobrze wykonana sanityzacja zmniejsza zużycie środków odkażających.

Dezynfekcję dzielimy na:

 • zapobiegawczą,
 • bieżącą,
 • końcową.

Dezynfekcję zapobiegawczą przeprowadza się co pewien okres w zależności od wymogów sanitarno-higienicznych obowiązujących w danym zakładzie. Natomiast dezynfekcje bieżącą wykonuje się w ognisku choroby zakaźnej a końcową po jej wygaśnięciu. Dezynfekcję przeprowadza się w zależności od warunków panujących w obiekcie oraz typu obiektu metodami fizycznymi np. promieniowanie UV, wysoka temperatura, promieniowanie jonizujące i chemicznymi (różnego rodzaju preparaty).

Dezynfekcja chemiczna jest to metoda, w której czynnikiem dezynfekującym jest aktywny środek chemiczny. Wyliczenie wszystkich wad dezynfekcji chemicznej zajęłoby zbyt dużo miejsca, a jedyną zaletą jest możliwość natychmiastowego jej zastosowania bez żadnego praktycznie oprzyrządowania.

Dezynfekcja termiczna jest to metoda skuteczna, szybka, bezpieczna dla personelu i prosta w obsłudze. Ciepło mokre jest niezawodnym środkiem dezynfekcyjnym nadającym się do dezynfekcji prawie wszystkiego z wyjątkiem żywych tkanek. Do odkażania stosujemy preparaty dezynfekcyjne nowej generacji niszczące wirusy, bakterie i grzyby. Nie powodują one reakcji uczuleniowych, są bezpieczne dla środowiska, nie powodują korozji (zalecane do dezynfekcji środków transportu). Mogą być stosowane w obecności ludzi i zwierząt. Stosujemy również naturalne organiczne eliminatory niepożądanych zapachów (całkowicie nietoksyczne i nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin). Stanowią one mieszaninę powszechnie występujących w środowisku bioelementów, które w sposób enzymatyczny eliminują powstawanie przykrych zapachów towarzyszących gnilnemu rozkładowi wszelkiego rodzaju substancji pochodzenia organicznego.

Przeprowadzamy zabiegi dezynfekcji:

 • w wodzie (studnie, wodociągi, baseny, pojazdy przewożące wodę pitną, itp.),
 • w pomieszczeniach (np. po zmarłych),
 • w obiektach (obory, chlewnie, kurniki, itp.),
 • w środkach transportu (pojazdy przewożące ludzi, żywność, zwierzęta, pasze, zboże, itp.),
 • wewnątrz środków transportu bez konieczności zmywania środka,
 • w terenach, obiektach, pomieszczeniach po powodziach i zatopieniach,
 • w zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
 • w zakładach przetwórstwa rolno - spożywczego,
 • w magazynach zbożowych i młynach,
 • w szkołach i przedszkolach,
 • w placówkach służby zdrowia,
 • w zakładach gastronomicznych i żywienia zbiorowego,
 • w hotelach i pensjonatach,
 • w ośrodkach sportowych i wczasowych.

Zapraszamy do współpracy!